Autor: Elvira Safont

Les lletretes de les jotes a educació primària

Les lletretes de les jotes formen part de la cultura tradicional: la seua incorporació a l’escola fa realitat l’educació patrimonial que sempre aporta coneixement significatiu perquè lliga l’escola a la realitat próxima.