Element: Refugi integrat (D-25)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-25

Coordenades GPS

30 T 733458 4462981

Orientació

NO

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

9

Parcel·la

11

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipus representatiu i bellesa

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en bancals erms al Mas de Clèric.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Vallussera.

Elements exteriors associats

Banc o reforç estructural a l'esquerra de l'entrada. Fites a prop.

Elements interiors

El sòl és de roca mare.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (integrat en marge).

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta sobreeixint un poc del marge.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses, amb eixida de fums. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,40 m. Amplària: 0,40 m dalt i 0,60 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors del marge són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,60 m. Alçada murs per l'exterior: 1,50 m. Diàmetre interior de la planta: 1,20 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

(marge a l'esquerra de l'entrada, desestabilitzat)

FOTOGRAFIES