Element: Sènia (F-63)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-63

Coordenades GPS

30T 728708 4464786

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

367

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, tipus representatiu i entorn.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla, vora Les Sènies.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera de Vistabella a Puertomingalvo.

Elements exteriors associats

Bassa triangular i rampa, formant part del conjunt. Casetes, Creu de l'Americà i altres sènies, a prop.

Elements interiors

Té aigua a dins i conserva la maquinària.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular (plataforma per rodar el matxo).

Forma planta interior

Ovalada (receptacle aigua).

Forma secció exterior

Parets verticals i sense coberta.

Forma secció interior

Cilindre ovalat.

Coberta

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de fusta. Alçada: 1,00 m. Amplària: 0,60 m. Hi ha un avantpit baixet.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Els murs tenen un gruix de 0,55 m.

Dimensions

Alçada murs de cercle (matxo): 1,20 m. Alçada murs de l'òval (aigua): 0,80 m. Alçada de l’avant pit: 0,15 m. Diàmetre del cercle exterior: 7,00 m Diàmetres interiors de la planta: 1,30 m i 3,00 m. Profunditat del receptacle per a l’aigua: + de 4,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: