Element: Pou (D-27)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-27

Coordenades GPS

30 T 732176 4463850

Orientació

N

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

133

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipus singular i conjunt amb caseta.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en bancals erms, al Pla de la Mestra.

Ubicació respecte a camí públic

Carreró de la Tosca.

Elements exteriors associats

Caseta a la vora. Camí antic i Font de la Tosca, a prop.

Elements interiors

Lloses volades al mur interior per baixar a l'interior; té aigua.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (integrat en marge).

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals del marge i coberta integrada al marge.

Forma secció interior

Catenària i cilindre soterrat.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall del marge. Inici a l'alçada de 0,70 m per baix del marge (capdamunt)

Obertura d’ entrada

L'obertura superior és horitzontal, situada al capdamunt del marge. Hi ha una obertura vertical de 0,70 m d'alt i 0,35 m d'ample, dins el marge, encarada a nord. No té porta ni avantpit. Llosa plana a la base.

Murs

Els paraments del marge estan fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 0,70 m. Alçada murs per l'exterior: 0,90 m. Diàmetre interior de la planta: 1,40 m. Profunditat receptacle aigua: + de 0,80 m.

Notes

FOTOGRAFIES