Element: Refugi integrat (D-24)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-24

Coordenades GPS

30 T 733600 4462959

Orientació

N

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

9

Parcel·la

11

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Entrada singular i bellesa

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en bancals erms al Mas de Clèric.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Vallussera.

Elements exteriors associats

Pou sense aigua a la vora.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (integrat en marge).

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta integrada al marge.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, rematada amb gran llosa i sense recobriment. Inici a l'alçada de 1,00 m del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,15 m de llargària. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,15 m dalt i 0,40 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors del marge són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,30 m. Alçada murs per l'exterior: 1,40 m. Diàmetre interior de la planta: 1,10 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: