Element: Refugi integrat (B-83)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-83

Coordenades GPS

30 T 728330 4465988

Orientació

SO

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

40

Parcel·la

12

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia singular.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en marge de bancal erm, a Les Ventes.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes a La Solaneta.

Elements exteriors associats

Marge de pedra seca on s’integra. Les Ventes, a prop.

Elements interiors

Pedres per seure a dins.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indefinida (el refugi està integrat al marge d’un bancal).

Forma planta interior

Quadrada.

Forma secció exterior

Parets verticals del marge i coberta sobreeixint del marge.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior, a l’alçada d’ 1,10 m des del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Arc dovelat de mig punt, de lloses. Alçada màxima: 1,77 m. Amplària a la base: 1,15 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals (marge), fets amb pedra irregular. Les brancades conformen també els murs interiors del refugi. Gruix dels murs: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,00 m. Alçada murs per l'exterior: 2,00 m. Mesures interiors de la planta: 1,40 m x 1,40 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: