Element: Refugi integrat (B-82)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-82

Coordenades GPS

30 T 731280 4470465

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

1

Parcel·la

24

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Entrada i qualitat

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en marge de bancal cultivat, vora el mas de Padilla

Ubicació respecte a camí públic

Pista que va al Mas de Padilla

Elements exteriors associats

Marge de pedra seca on s’integra, aljub prop del mas.

Elements interiors

El sòl està més alt que el nivell del terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals del marge i coberta sobreeixint del marge

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses del marge. Inici a l’alçada de 0,60 m del sòl interior-

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats cap a l'interior amb llinda simple de llosa de 0,90 m de llargària. Alçada màxima de l’obertura: 1,00 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,63 m dalt i 1,00 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals (marge), fets amb pedra irregular, molt ben paredada Les brancades de l'entrada conformen també els paraments interiors del refugi.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,23 m. Alçada murs per l'exterior: 1,20 m. Diàmetre interior de la planta: 1,55 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

(a la coberta li falta recobriment i entra aigua)

FOTOGRAFIES

Related Images: