Element: Refugi integrat (A-43)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-43

Coordenades GPS

30 T 735788 4469036

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

6

Parcel·la

35

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Entrada i proporcions

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en bancal erm, prop de Mas Cremat.

Ubicació respecte a camí públic

Pista que va al Clotxó.

Elements exteriors associats

Marge de pedra seca on s’integra. Mas Cremat a prop.

Elements interiors

El sòl està més alt que el nivell del terreny exterior. Llosa per seure a dins.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indefinida (el refugi està integrat al marge allargat d’un bancal).

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals del marge i coberta integrada en bancal.

Forma secció interior

Catenària rebaixada.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada rebaixada, recoberta de cascall del marge.Inici a l’alçada d’ 1,10 m del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda doble d’una llosa de 1,05 m de llargària i arc dovelat de descàrrega a sobre. Alçada màxima de l’obertura: 1,10 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,80 m dalt i 1,20 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals (marge), fets amb pedra gran i irregular. Els murs tenen un gruix de 0,60 m, mesurat a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,35 m. Alçada murs per l'exterior: 1,80 m.i Diàmetres interiors de la planta: 0,90 m i 2,00 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: