Element: Pou (F-62)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-62

Coordenades GPS

30T 728078 4465927

Orientació

NO

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

155

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament (vora via pecuària)

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllat en terrenys cultivats del Pla, vora via pecuària

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Creu de l'Americà a Les Ventes.

Elements exteriors associats

Les Ventes

Elements interiors

Té aigua a dins i pal empotrat en cúpula interior per penjar el poal.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva rebaixada, recoberta de cascall i lloses. Inici a l’alçada de 1,00 m del sòl exterior.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses d'1,00 m de llargària. No hi ha avantpit. Alçada màxima: 1,10 m. Amplària de l’obertura: 0,50 m. Atrompetada

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Els murs tenen un gruix de 0,90 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,00 m (des de sòl ext.) Alçada murs per l'exterior: 0,80 m. Alçada de l’avant pit: 0 m. Diàmetre interior de la planta: 1,50 m. Perímetre exterior: 9,80 m Profunditat del receptacle per a l’aigua: + de 1,40 m.

Notes

(falta recobriment de coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: