Element: Pou (F-61)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-61

Coordenades GPS

30T 728525 4464854

Orientació

NO

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

385

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllat en terrenys cultivats del Pla, vora Les Sènies.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera de Vistabella a Puertomingalvo.

Elements exteriors associats

Casetes, sènies i Creu de l'Americà, a prop.

Elements interiors

Té aigua a dins. Xapa metàl·lica al sòl per tapar la boca del pou horitzontal.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Cilindre.

Coberta

Plana, feta amb cabiró de fusta i recobriment de lloses. A sobre hi ha terra i vegetació (crases).

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses d'1,00 m de llargària. Alçada: 1,30 m. Amplària: 0,90 m. Hi ha un avantpit baixet i porta de fusta.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Els murs tenen un gruix de 0,35 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,55 m. Alçada murs per l'exterior: 1,55 m. Alçada de l’avant pit: 0,25 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,40 m i 1,60 m. Perímetre exterior: 8,20 m Profunditat del receptacle per a l’aigua: + de 3,40 m.

Notes

(falta recobriment de coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: