Element: Pou (C-09)

Fitxa de dades

Codi Identificació

C-09

Coordenades GPS

30 T 729326 4467622

Orientació

SO

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

35

Parcel·la

37

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Coberta, tipus singular i emplaçament

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllat en terrenys erms, vora del mas de Cabedo.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes al mas de Cabedo.

Elements exteriors associats

Bassa, caseta, parets i el mas de Cabedo, a prop.

Elements interiors

Té poca aigua.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi soterrades i coberta molt pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva rematada amb pedres de cantell, recoberta de cascall. Inici a l’alçada del sòl initerior.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals i arc dovelat apuntat a sobre. Alçada màxima: 1,25 m. Amplària a la base: 0,85 m. Hi ha graons per entrar a dins.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,85 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,30 m. Alçada murs per l'exterior: 0,70 m. Alçada de l'avantpit: 0,00 m. Diàmetre interior de la planta: 5,10 m. Perímetre exterior caseta: 16,90 m. Profunditat del receptacle de l'aigua: 0,90 m.

Notes

(paret exterior, cedint cap endins)

FOTOGRAFIES

Related Images: