Element: Paviment (F-64)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-64

Coordenades GPS

30 T 726069 4460721

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

29

Parcel·la

46

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Dimensions, qualitat i varietat d'elements vinculats al mas

Ubicació respecte a altres construccions

Vinculada a terrenys del mas de L'espino.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al mas de l'Espino.

Elements exteriors associats

Marge de contenció de l'era, rampa d'accés, parets, saleres, portera i marges a l'encreuament del barranc.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Paviment

Els marges de l'era i de la rampa són verticals, fets amb pedra irregular i rematats amb lloses planes.

Murs

Els marges de l'era i de la rampa són verticals, fets amb pedra irregular i rematats amb lloses planes.

Dimensions

Alçada marge era: 1,50 m. Diàmetre era: 18,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: