Element: Pou (F-60)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-60

Coordenades GPS

30T 728127 4465933

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

9006

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllat vora via pecuària, a Les Ventes.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Creu de l'Americà a Les Ventes.

Elements exteriors associats

Abeurador metàl·lic, anell per enganxar el matxo. Les Ventes, a la vora.

Elements interiors

Té aigua a dins i pal empotrat en cúpula interior per penjar el poal.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indefinida per l'enderroc.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Indefinida per l'enderroc.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, sense recobriment. Inici a l’alçada de 1,00 m del sòl exterior.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses d'1,00 m de llargària. Amb avantpit i dos graons a la base de lloses planes. Alçada màxima: 1,10 m. Amplària de l’obertura: 0,30 m dalt i 0,50 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Els murs tenen un gruix indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,50 m (des de sòl ext.) Alçada murs per l'exterior: 2,00 m. Alçada de l’avant pit: 0,40 m. Diàmetre interior de la planta: 2,00 m. Perímetre exterior: Indeterminat. Profunditat del receptacle per a l’aigua: + de 1,90 m.

Notes

(tota la paret exterior posterior està enderrocada)

FOTOGRAFIES

Related Images: