Element: Pou (A-49)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-49

Coordenades GPS

30T 736086 4470544

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

5

Parcel·la

28

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat, detalls i tipologia singular.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllat en terrenys de roca mare, prop del Mas de Gil.

Ubicació respecte a camí públic

Pista d’accés al Mas de Gil.

Elements exteriors associats

Mur de pedra seca semicircular davant la boca del pou, des del qual s’accedeix mitjançant graons.

Elements interiors

Bigues de fusta empotrades al mur interior, diametralment, a diverses altures. Té aigua a dins.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Mitja lluna

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula dovelada recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda de lloses de 1,10 m de llargària. Hi ha una llosa de cantell (avant pit) a baix. Alçada màxima de l’obertura: 0,80 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,80 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, semisoterrats i realitzats amb pedra irregular i algunes molt grans. Els murs tenen un gruix de 0,60 m, mesurat a l’entrada. Part del pou està excavat a la roca mare.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,00 m (des del sòl exterior) Alçada murs per l'exterior: 1,00 m. Alçada de l’avant pit: 0,40 m. Diàmetre interior de la planta: 2,00 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m. Profunditat receptacle per l’aigua: + de 0,90 m.

Notes

(parets exteriors caent)

FOTOGRAFIES

Related Images: