Element: Paviment (D-26)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-26

Coordenades GPS

30 T 732917 4463410

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

178

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Dimensions, pedra i aparell.

Ubicació respecte a altres construccions

Vinculada a terrenys del molí Mes Baix.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al molí Mes Baix.

Elements exteriors associats

Marge de contenció dels terrenys per damunt de l'era (pendent de la muntanya); caseta assolada prop.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Paviment

El marge del terreny de dalt és vertical, fet amb pedra irregular i sense remat.

Murs

El marge del terreny de dalt és vertical, fet amb pedra irregular i sense remat.

Dimensions

Alçada marge: 1,40 m. Diàmetre era: 15,00 m.

Notes

(el perímetre no està definit, falten pedres).

FOTOGRAFIES