Element: Pou (A-48)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-48

Coordenades GPS

30T 735306 4469125

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

6

Parcel·la

42

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament i tipologia singular.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en terrenys erms, prop del Miradoret.

Ubicació respecte a camí públic

Via pecuària que va del Mas de Capote al Clotxó.

Elements exteriors associats

Paravent i dues basses en un tancat , un poc més amunt. Mas del Miradoret a prop.

Elements interiors

No té aigua a dins. Hi ha molt de fang.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l’alçada del nivell del sòl del pou.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda de lloses d'1,05 m de llargària. No hi ha avantpit. Alçada màxima: 0,75 m. Amplària de l’obertura: 0,30 m dins i 1,30 m a l'exterior. Atrompetada

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 0,95 m.Alçada murs per l'exterior: 0,80 m. (màxima)Alçada de l’avant pit: 0 m. Diàmetre interior de la planta: 1,20 m. Perímetre exterior: 9,40 m. Profunditat del receptacle per a l’aigua: 1,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES