Element: Caseta (G-09)

Fitxa de dades

Codi Identificació

G-09

Coordenades GPS

30 T 727174 4465136

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

33

Parcel·la

103

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de pastura del Pla

Ubicació respecte a camí públic

Carretera de Vistabella a Puertomingalvo.

Elements exteriors associats

Parets, fites i mas de l'Alberta, a prop.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta molt pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses, amb eixida de fums. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses de 1,20 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,55 m. Amplària: 0,75 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,85 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 3,00 m. Alçada murs per l'exterior: 1,80 m. Diàmetre interior de la planta: 2,95 m. Perímetre exterior caseta: 15,00 m.

Notes

(la llinda de remat de la cúpula interior està partida)

FOTOGRAFIES

Related Images: