Element: Caseta (F-32)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-32

Coordenades GPS

30 T 727480 4464669

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

192

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys erms del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

CV-170

Elements exteriors associats

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses, de 1,00 m de llargària. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,60 m dalt i 1,00 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,25 m. Alçada murs per l'exterior: 1,80 m. Diàmetre interior de la planta: 3,10 m. Perímetre exterior caseta: 13,10 m.

Notes

(falten pedres del remat de la coberta i la paret exterior a nord est'a enderrocada)

FOTOGRAFIES

Related Images: