Element: Caseta (A-47)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-47

Coordenades GPS

30T 732338 4467534

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

25

Parcel·la

160

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Entrada i coberta.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a bancal en terrenys del mas Boca Negra.

Ubicació respecte a camí públic

Pista d’accés al mas de Boca Negra.

Elements exteriors associats

Corral a l’entrada. Marges, rafel, altra caseta enderrocada i el Mas de Boca Negra, a prop.

Elements interiors

El sòl és de roca mare.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular

Forma planta interior

Ovalada

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, feta amb pedres irregulars i grans i recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l’alçada d’ 1,65, coincidint amb el nivell de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple formada per una gran pedra, de 36 cm de gruix i 1,08 m de llargària. Alçada màxima de l’obertura: 1,46 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,55 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra molt irregular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,50 m. Alçada murs per l'exterior: 2,80 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,40 m i 1,74 m. Perímetre exterior caseta: 11,00 m.

Notes

(pedres caigudes per l’exterior i mur oest desplomat)

FOTOGRAFIES

Related Images: