Element: Caseta (F-30)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-30

Coordenades GPS

30 T 727594 4464860

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

172

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Entrada i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossad a paret en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

CV-170

Elements exteriors associats

Dues casetes, una assolada, i una bassa, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals, amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 0,60 m de llargària. Alçada: 1,30 m. Amplària: 0,40 m dalt i 0,75 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,20 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetre interior de la planta: 2,20 m. Perímetre exterior caseta: 11,20 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: