Element: Caseta (F-29)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-29

Coordenades GPS

30 T 727639 4464871

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

168

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Parets ext i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla, prop de Rambla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista Les Ventes-Mas de Monfort, vora carretera.

Elements exteriors associats

Dues casetes, una assolada, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades baix i verticals a la part alta, amb coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra i vegetació. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,20 m de llargària. Alçada: 1,55 m. Amplària: 0,60 m dalt i 1,10 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan corbats, sent inclinats a la base i verticals a la part superior, fets amb pedra irregular i rematats amb lloses planes. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,50 m. Alçada murs per l'exterior: 2,15 m.i Dàmetre interior de la planta: 3,40 m. Perímetre exterior caseta: 16,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: