Element: Caseta (F-26)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-26

Coordenades GPS

30 T 727285 4461836

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

12

Parcel·la

9008

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Dimensions i irregularitat de la pedra.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a terrenys en pendent en terrenys erms.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan de Penyagolosa.

Elements exteriors associats

Mas dels Arcs a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva amb lloses molt volades, recoberta de terra i cascall. Inici a l'alçada de 1,00 m del sòl.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses de 0,90 m de llargària. Alçada: 1,05 m. Amplària: 0,60 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra molt irregular. Gruix dels murs: 0,50 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,50 m. Alçada murs per l'exterior: 1,10 m. Diàmetre interior de la planta: 2,00 m. Perímetre exterior caseta: 9,35 m.

Notes

(falta llinda exterior)

FOTOGRAFIES

Related Images: