Element: Caseta (F-19)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-19

Coordenades GPS

30 T 727159 4463161

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

331

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, mides i tipo representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista Mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Hi ha una tanca metàl·lica que l'envolta, amb un bancal de cultius.

Elements interiors

Gerrer de 50×50, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta molt pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses de 1,00 m de llargària. Alçada: 1,70 m. Amplària: 1,00 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: Indefinida (tancada). Alçada murs per l'exterior: 2,50 m. Diàmetre interior de la planta: Indefinit (tancada). Perímetre exterior caseta: 18,10 m.

Notes

(ha estat reparada la coberta amb formigó i recoberta de terra)

FOTOGRAFIES

Related Images: