Element: Caseta (F-24)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-24

Coordenades GPS

30 T 727614 4462449

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

12

Parcel·la

44

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, detalls i tipus de pedra.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret en terrenys erms del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan de Penyagolosa.

Elements exteriors associats

Paret on s'adossa.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de lloses. Inici a l'alçada de 1,00 m del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,10 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,25 m. Amplària: 0,40 m dalt i 0,70 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular de roïn qualitat. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,50 m. Alçada murs per l'exterior: 1,35 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,30 m. i 2,80 m. Perímetre exterior caseta: 5,50 m. (el què sobreix)

Notes

(falta recobriment en remat de coberta i algunes lloses de remat de la cúpula)

FOTOGRAFIES

Related Images: