Element: Caseta (F-23)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-23

Coordenades GPS

30 T 727418 4463106

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

12

Parcel·la

9003

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, detalls i tipo representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla, vora la Rambla

Ubicació respecte a camí públic

Pista Mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Rambla.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple d'una única gran llosa. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,95 m.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,10 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetre interior de la planta: 2,20 m i 2,00 m. Perímetre exterior caseta: 15,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: