Element: Caseta (F-18)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-18

Coordenades GPS

30 T 726474 4462318

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

30

Parcel·la

82

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, entorn i tipo represent.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret, en terrenys cultivats.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al Mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Sender antic al mas del Pinaret, a l'entrada; parets i marges a la vora; caseta assolada prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,90 m dalt i 1,10 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 1,00 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,30 m. Alçada murs per l'exterior: 2,40 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,75 m. Perímetre exterior caseta: 15,80 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: