Element: Caseta (D-19)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-19

Coordenades GPS

30 T 732517 4464518

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

28

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, qualitat i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

AÏllada en terrenys en pendent, baix del Mas Menut.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Mas de Garrido.

Elements exteriors associats

Caseta a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra i cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de fusta de 1,50 m de llargària, amb lloses volades a sobre. Alçada: 1,50 m. Amplària: 1,10 m.

Murs

Els paraments són quasi verticals, fets amb pedra irregular, arrancant de roca mare.Gruix dels murs: 0,70m

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,40 m. Alçada murs per l'exterior: 2,00 m. Diàmetre interior de la planta: 2,60 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m.

Notes

(brancalada esquerra desestabilitzada)

FOTOGRAFIES

Related Images: