Element: Caseta (F-21)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-21

Coordenades GPS

30 T 727666 4462832

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

12

Parcel·la

18

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipo representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys de pastura del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan de Penyagolosa.

Elements exteriors associats

Tancat al darrere.

Elements interiors

Gerrer a SO menut.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,60 m. Amplària: 1,15 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,60 m. Alçada murs per l'exterior: 2,20 m. Diàmetre interior de la planta: 2,60 m. Perímetre exterior caseta: 18,00 m.

Notes

(quasi tota la paret exterior a oest està enderrocada)

FOTOGRAFIES

Related Images: