Element: Caseta doble (F-49)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-49

Coordenades GPS

30 T 727021 4464486

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

33

Parcel·la

183

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Planta singular, bellesa i entorn.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de pastura, prop de mas del Boiro

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes al Mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Tancat a l'entrada que acull les dues entrades, dues basses a la vora i parets a prop. Les dues casetes són iguals, s'anomenen “les bessones”, per això les dades d'esta fitxa són per a les dues.

Elements interiors

Obertura de comunicació vora terra, entre les dues casetes, de 55×90, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Rectangular, amb dos cercles inscrits (un de cada caseta).

Forma planta interior

Circular (les dues)

Forma secció exterior

Parets quasi verticals del rectangle, sobre les que sobreixen les parets verticals de cada caseta, amb cobertes pronunciades, les dues.

Forma secció interior

Catenària volada sobre mur (les dues).

Coberta

Cúpules primitives, recobertes de cascall i lloses, amb eixida de fums, les dues. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada, amb volada pronunciada, les dues.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llindes simples de lloses. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,70 m. Les dues.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m. Les parets del tancat són de 1,20 m d'alt i es rematen amb lloses volades cap endins.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,90 m (les dues). Alçada murs per l'exterior: 1,85 m (les dues). Diàmetre interior de la planta: 3,70 m (les dues). Perímetre exterior caseta: 30,00 m (total)

Notes

(llinda de l'obertura interior entre les dues, partida. Reparada els últims anys)

FOTOGRAFIES

Related Images: