Element: Caseta (D-21)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-21

Coordenades GPS

30 T 733825 4462760

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

9

Parcel·la

7

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipus singular, coberta i bellesa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada en terrenys del Mas de Clèric.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Vallussera.

Elements exteriors associats

Anell perimetral parcial; paviment amb graons i mas, a prop.

Elements interiors

El sòl està empedrat; gerrer tocant terra i menjador d'obra.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets amb forma indeterminada (enderroc) i coberta plana inclinada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Volta dovelada, recoberta de lloses. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals sense llinda. Alçada: 1,00 m. Amplària: 0,45 m.

Murs

Els paraments estan fets amb pedra irregular i rematats amb lloses planes. Gruix dels murs: 0,45 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,90 m. Alçada murs per l'exterior: 1,80 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,30 m i 2,65 m. Perímetre exterior caseta: 6,20 m.

Notes

(paret a NE, enderrocada, i falta la llinda i part de la coberta al damunt de la llinda)

FOTOGRAFIES

Related Images: