Element: Caseta (D-17)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-17

Coordenades GPS

30 T 732000 4463754

Orientació

SO

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

143

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys erms, baix carretera.

Ubicació respecte a camí públic

Carreró de la Tosca.

Elements exteriors associats

Font de la Tosca.

Elements interiors

Banc de roca mare.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Quadrada.

Forma planta interior

Triangular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra i cascall, amb eixida de fums. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses. Atrompetada. Alçada: 1,00 m. Amplària: 0,70 m.

Murs

Els paraments són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,45 m

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,80 m. Alçada murs per l'exterior: 1,70 m. Mesures interiors de la planta: 1,80 m i 2,30 m. Perímetre exterior caseta: 12,30 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: