Element: Caseta (C-13)

Fitxa de dades

Codi Identificació

C-13

Coordenades GPS

30 T 728097 4466092

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

34

Parcel·la

115

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipus singular, qualitat i coberta.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a roca mare en terrenys de mas Torregarcia

Ubicació respecte a camí públic

Pista al mas Torregarcia.

Elements exteriors associats

Bassa al davant, caseta assolada i altres elements vinculats al Mas Torregarcia, prop.

Elements interiors

El sòl és de roca mare. Finestra a est de 45×30, amb vistes cap al mas.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Rectangular.

Forma planta interior

Rectangular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta plana inclinada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Volta primitiva, rematada amb lloses de cantell, recoberta de cascall. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de pedra de 20 cm de gruix i 0,90 m de llargària. Alçada: 1,10 m. Amplària: 0,55 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, de pedra irregular, arrancant de roca mare. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,55 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Mesures interiors de la planta: 1,10 m x 3,60 m. Perímetre exterior caseta: 14,50 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: