Element: Caseta (D-20)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-20

Coordenades GPS

30 T 732524 4464368

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

122

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Remat coberta singular.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge de pista, baix del Pla de la Mestra.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Pla de la Mestra.

Elements exteriors associats

Rampa davant l'entrada i marge on s'adossa.

Elements interiors

El sòl és de roca mare.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta quasi plana amb remat.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, amb el centre desplaçat respecte el centre de l'òval, recoberta de lloses, terra i molsa. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de pedra de 20 cm de gruix i 1,30 m de llargària. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,50 m dalt i 0,80 m a la base. Atrompetada.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular, rematats amb lloses planes. Gruix dels murs: 0,80 m

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,30 m. Alçada murs per l'exterior: 2,80 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,85 m i 3,20 m. Perímetre exterior caseta: 15,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: