Element: Caseta (D-16)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-16

Coordenades GPS

30 T 732142 4463969

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

131

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, tipus representatiu i pedra.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada en bancals erms, al Pla de la Mestra.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Pla de la Mestra.

Elements exteriors associats

Marge on s'adossa i altres casetes i refugis integrats, a prop.

Elements interiors

Taulons empotrats als murs, formant prestatge.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses de 0,75 m de llargària. Alçada: 1,30 m. Amplària: 0,70 m.

Murs

Els paraments són inclinats, fets amb pedres irregulars i lloses, menudes. Gruix dels murs: 0,60 m

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,30 m. Alçada murs per l'exterior: 2,20 m.i Dàmetre interior de la planta: 1,90 m. Perímetre exterior caseta: 11,50 m.

Notes

(part de les parets exteriors al darrere, enderrocades)

FOTOGRAFIES

Related Images: