Element: Caseta (D-15)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-15

Coordenades GPS

30 T 732177 4463856

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

133

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada en bancals erms, prop de Font de la Tosca.

Ubicació respecte a camí públic

Carreró de la Tosca.

Elements exteriors associats

Tancat a l'entrada; marge on s'adossa; i pou a la vora. Camí antic, prop.

Elements interiors

Gerrer a nord, de 50x60x80, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses i terra. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses de 1,00 m de llargària. Alçada: 1,60 m. Amplària: 1,15 m.

Murs

Els paraments són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 1,00 m

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,80 m. Alçada murs per l'exterior: 2,90 m.i Dàmetre interior de la planta: 3,00 m. Perímetre exterior caseta: 18,50 m.

Notes

(falten lloses de coberta, pedra de brancalada, partida, i molta vegetació a l'entrada)

FOTOGRAFIES

Related Images: