Element: Caseta (D-14)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-14

Coordenades GPS

30 T 732182 4463749

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

150

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Ubicació respecte a altres construccions

Integrada en bancals erms, prop de Font de la Tosca.

Ubicació respecte a camí públic

Carreró de la Tosca.

Elements exteriors associats

Banc a l'esquerra de l'entrada; escaleta i refugi integrat a la vora; i comptador a prop, vora la via pecuària.

Elements interiors

Gerrer a SO, de 55x40x120, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals, sobreeixint, i coberta molt pronunciada, amb remat

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses, amb eixida de fums. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses de 1,10 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,75 m dins i 1,00 m a l'exterior.

Murs

Els paraments són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,70 m

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 4,00 m. Alçada murs per l'exterior: 2,60 m.i Dàmetre interior de la planta: 3,00 m. Perímetre exterior caseta: 14,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: