Element: Caseta (B-61)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-61

Coordenades GPS

30T 729355 4466022

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

517

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al mas de la Solaneta.

Elements exteriors associats

Caseta, prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra i vegetació. Inici des de mur interior, a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,00 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,40 m. Amplària: 0,40 m dalt i 0,80 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,90 m. Alçada murs per l'exterior: 1,60 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,80 m i 2,30 m. Perímetre exterior caseta: 11,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: