Element: Caseta (B-60)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-60

Coordenades GPS

30T 729411 4465604

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

40

Parcel·la

33

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, qualitat i tipo representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al mas de la Solaneta.

Elements exteriors associats

Caseta, granja i camí antic amb parets de pedra, prop.

Elements interiors

Gerrer a l'esquerra de l'entrada de 35x40x60, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària molt pronunciada.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra. Amb eixida de fums. Inici des de mur, a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses de 1,10 m de llargària. Alçada: 1,75 m. Amplària: 0,70 m dins i 0,90 m a l'exterior.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Els 80 cm superiors són un recrescut, rematada la part inferior amb lloses planes. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l'interior: 4,00 m. Alçada murs per l'exterior: 3,00 m. Diàmetre interior de la planta: 4,20 m. Perímetre exterior caseta: 19,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: