Element: Caseta (B-58)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-58

Coordenades GPS

30T 729354 4467445

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

278

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla, prop del mas.

Ubicació respecte a camí públic

A la vora de la Pista del Mas de Cabedo.

Elements exteriors associats

Dues casetes i el Mas del Planillar, prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses. Inici de mur interior, a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,40 m. Amplària: 0,50 m dalt i 0,80 a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,80 m. Alçada murs per l'exterior: 1,50 m.i Diàmetre interior de la planta: 2,10 m. Perímetre exterior caseta: 10,30 m.

Notes

(parets exteriors un poc enderrocades)

FOTOGRAFIES

Related Images: