Element: Caseta (A-46)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-46

Coordenades GPS

30T 734355 4468979

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

24

Parcel·la

105

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament .

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de l'Ermita de Sant Bertomeu.

Ubicació respecte a camí públic

Sender GR7

Elements exteriors associats

Corrals a l'entrada, de planta ovalada, construccions de l'Ermitori prop i pou a la pujada al Castell del Boi.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb coberta poc pronunciada

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall i lloses. Inici a l’alçada del nivell de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda de fusta, de 1,20 m de llargària, sobre la que recolzen lloses. Alçada màxima de l’obertura: 1,12 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,65 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals. La pedra emprada no està treballada i és irregular. Els murs tenen un gruix de 0,60 m, mesurat a l’entrada. Els diàmetres del corral són: 2,70 m i 3,00 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,62 m. Alçada murs per l'exterior: 1,70 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,70 m i 2,30 m. Perímetre exterior caseta: 10,40 m.

Notes

(li falten pedres de recobriment de la coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: