Element: Caseta (A-45)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-45

Coordenades GPS

30T 735584 4469002

Orientació

SO

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

6

Parcel·la

90

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament i qualitat

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada dins un tancat, prop de via pecuària i del Mas.

Ubicació respecte a camí públic

Sender al Mas del Miradoret.

Elements exteriors associats

Parets de pedra seca dels tancats i de la via pecuària. Era, bassa, i mas del Miradoret, a la vora.

Elements interiors

El sòl està enllosat

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb coberta poc pronuunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses. Inici des de mur interior a l’alçada del nivell del sòl.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de fusta d'1,50 m de llargària. Tenia porta de fusta, ara hi ha una malla metàlica. Hi ha una llosa als peus de l'entrada (umbral). Atrompetada Alçada màxima: 1,30 m. Amplària de l’obertura: 0,70 m dins i 0,90 m a l'exterior.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular i molta llosa. Els murs tenen un gruix de 0,75 m, mesurat a l’entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,05 m. Alçada murs per l'exterior: 1,60 m. Diàmetre interior de la planta: 2,45 m. Perímetre exterior: 11,70 m.

Notes

 

FOTOGRAFIES

Related Images: