Element: Refugi integrat (A-06)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-06

Coordenades GPS

30T 732658 4468019

Orientació

N

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

25

Parcel·la

36

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament en zona d'interès.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en marge en bancal erm, en zona d'interès.

Ubicació respecte a camí públic

Prop del GR7 i pista del Boi.

Elements exteriors associats

Sèquia davant l'entrada. Elements de la zona d'interès del barranc del Mas de Baix, a prop.

Elements interiors

El sòl està 30 cm més baix que el nivell del terreny exterior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indefinida (el refugi està integrat al marge d’un bancal).

Forma planta interior

Rectangular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals del marge amb la coberta integrada al bancal.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva recoberta de la terra del bancal. Inici des de mur interior a l'alçada de 0,60 m, en correspondència amb l'obertura d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals conformats per dues lloses, amb arc primitiu coronat per llosa de 0,45 m de llargària. Alçada màxima de l’obertura: 1,00 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,47 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals (marge), fets amb pedra irregular. Les brancades de l’entrada conformen també les parets interiors del refugi. Gruix del mur: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 0,80 m. Alçada murs per l'exterior: 1,95 m. Mesures interiors de la planta: 0,90 m i 0,55 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: