Element: Caseta (B-62)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-62

Coordenades GPS

30T 729370 4466365

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

425

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Abundants exemplars representatius.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu, entre Mas de Celades i la Rambla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Mas de Celades.

Elements exteriors associats

Parets de separació de bancals i el Mas de Celades, prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular amb anell perimetral complet.

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets inclinades, amb anell, i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària pronunciada.

Coberta

Cúpula primitiva molt pronunciada, recoberta de cascall. Inici a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda de pedra grossa de 25 cm de gruix i 1,30 m de llargària. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,50 m dalt i 0,80 a la base. Atrompetada i amb graó de 15 cm a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 3,00 m. Alçada murs per l'exterior: 2,10 m. Diàmetre interior de la planta: 3,20 m. Perímetre exterior caseta: 16,00 m.

Notes

(parets exteriors a SO i anell perimetral, enderrocats)

FOTOGRAFIES

Related Images: