Element: Refugi integrat (A-05)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-05

Coordenades GPS

30T 732702 4468028

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

25

Parcel·la

37

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament en zona d'interès.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en bancal erm, prop del Mas de Baix.

Ubicació respecte a camí públic

Prop del GR7 i pista del Boi.

Elements exteriors associats

Desaigüe i gerrer al bancal de baix. Elements de la zona d'interès del barranc del Mas de Baix, a prop.

Elements interiors

El sòl està més baix que el nivell del terreny exterior, a l'entrada i va elevant-se cap a dins.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indefinida (el refugi està integrat al marge d’un bancal).

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals del marge amb elevació per sobre la coberta.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada recoberta de la terra del bancal. Inici des de mur interior a l'alçada de la llinda de l'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de llosa de 1,15 m de llargària. Alçada màxima de l’obertura: 0,85 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,55 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals (marge), fets amb pedra irregular. Les brancades de l’entrada conformen també les parets interiors del refugi. Gruix del mur: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,10 m. Alçada murs per l'exterior: 1,45 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,10 m i 1,55 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

(parts del marge a la vora, estan enderrocant-se)

FOTOGRAFIES

Related Images: