Element: Pou (A-17)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-17

Coordenades GPS

30T 732286 4468280

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

24

Parcel·la

95

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat, complements i ubicació.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en terreny en pendent, en zona d'interès.

Ubicació respecte a camí públic

Prop del GR7 i pista del Boi, bancals amunt.

Elements exteriors associats

Bassa i dos abeuradors de fusta, a la vora; quatre refugis (726, 727, 490 i 491), als bancals dels voltants; elements de la zona d'interès del barranc del Mas de Baix, a prop.

Elements interiors

Té aigua a dins.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets verticals, en part soterrades, i coberta plana.

Forma secció interior

Cilindre.

Coberta

Plana, conformada per la llosa de la llinda. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de llosa de 0,60 m de llargària. Sense porta, ni avantpit. Amb graó de 10 cm. Alçada màxima de l’obertura: 0,60 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,40 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals i estan soterrats, en gran mesura, fets amb pedra irregular. Les brancades de l’entrada conformen també les parets interiors del refugi. Gruix del mur: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 0,60 m (des del sòl ext.) Alçada murs per l'exterior: 0,75 m. Alçada de l’avant pit: 0 m.iàmetre interior de la planta: 0,65 m. Perímetre exterior caseta: — Profunditat del receptacle per a l’aigua: 0,70 m.

Notes

(falten pedres de recobriment)

FOTOGRAFIES

Related Images: