Element: Pou (A-15)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-15

Coordenades GPS

30T 732469 4468304

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

24

Parcel·la

56

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat, complements i ubicació.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en terreny en pendent, prop del mas de Baix

Ubicació respecte a camí públic

Prop del GR7 i pista del Boi, bancals amunt.

Elements exteriors associats

Bassa de dimensions interiors 4,30×2,20×0,6 m3, amb rentador, a la vora; desaigüe i escaleta, al marge del bancal de baix; sèquia i refugi integrat, al bancal de baix; elements de la zona d'interès, a prop.

Elements interiors

Té aigua a dins.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indefinida (el pou està integrat al terreny en pendent).

Forma planta interior

Circular

Forma secció exterior

Parets verticals vora la boca, la resta, soterrades, i coberta mig integrada.

Forma secció interior

Cilindre.

Coberta

Plana, conformada per bigues de fusta i lloses de cobrició, en correspondència a la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de fusta de 1,65 m de llargària. Amb porta i sense avantpit. Alçada màxima de l’obertura: 0,60 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,70 m.

Murs

Els paraments exteriors estan soterrats, excepte en la boca del pou, on són verticals. La pedra emprada és irregular, amb algunes lloses i pedres grans. Les brancades de l’entrada conformen també les parets interiors del refugi. Gruix del mur: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 0,70 m (des del sòl ext.) Alçada murs per l'exterior: 0,90 m. Alçada de l’avant pit: 0 m. Diàmetre interior de la planta: 0,90 m. Perímetre exterior caseta: — Profunditat del receptacle per a l’aigua: 0,60 m.

Notes

(els complements de la vora estan en bon estat, però plens de vegetació)

FOTOGRAFIES

Related Images: