Element: Marge (A-52)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-52

Coordenades GPS

30T 733729 4471722

Orientació

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017.

Polígon

24

Parcel·la

108

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat, dimensions, forma i funció

Ubicació respecte a altres construccions

Marge de contenció de era, al mas de l'Alfarder.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Boi, vessant nord.

Elements exteriors associats

Era (conformada pel marge) i mas de l'Alfarder de Baix, a la vora.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Coberta

Remat conformat per grans pedres ben paredades, sobreeixint 20 cm del nivell de l'era.

Obertura d’ entrada

Arranc conformat per pedres normals, però ben paredades.

Murs

Els paraments són atalusats, conformant la corba de l'era. Gruix del mur: indeterminat. La pedra emprada no està treballada, però està molt ben paredada i hi ha grans pedres.

Dimensions

Alçada mur: 3,40 m. Longitud del mur: 10,50 m. Diàmetre era: 12,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: