Element: Caseta (G-08)

Fitxa de dades

Codi Identificació

G-08

Coordenades GPS

30 T 727038 4464835

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

33

Parcel·la

110

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret en terrenys de pastura.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera de Vistabella a Puertomingalvo.

Elements exteriors associats

Parets, refugi integrat i mas de l'Alberta, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,05 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,60 m dalt i 0,80 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,85 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,20 m. Alçada murs per l'exterior: 2,00 m.i Dàmetre interior de la planta: 2,80 m. Perímetre exterior caseta: 14,00 m.

Notes

(la llinda de remat de la cúpula interior està partida)

FOTOGRAFIES

Related Images: