Element: Caseta (F-53)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-53

Coordenades GPS

30 T 727905 4465764

Orientació

N

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

160

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Llinda i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de Les Ventes al Cap del Pla.

Elements exteriors associats

Parets baixetes delimitant bancals i via pecuària. Cap del Pla a prop.

Elements interiors

Pedres de seient, pals empotrats i gerrer a SO de 30x30x30.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb arc dovelat rebaixat per l'exterior i llinda simple de llosa per l'interior. Alçada: 1,40 m. Amplària: 0,50 m dalt i 0,70 a la base. Atrompetada.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,30 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetre interior de la planta: 2,60 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m.

Notes

(llosa interior de la llinda, partida)

FOTOGRAFIES

Related Images: