Element: Caseta (F-59)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-59

Coordenades GPS

30 T 727647 4464964

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

164

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia singular (planta).

Ubicació respecte a altres construccions

Adossad a paret en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista Les Ventes-Mas de Monfort, vora carretera.

Elements exteriors associats

Sender, al davant l'entrada, i paret on s'adossa.

Elements interiors

Gerrer a SE de 20x30x40.

Estat de conservació (1 al 5)

5: Molt Bo (massa vegetació al voltant)

Forma planta exterior

Rectangular.

Forma planta interior

Rectangular.

Forma secció exterior

Parets verticals, amb coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, quasi volta, feta amb grans lloses i recoberta de cascall i lloses. Inici des de mur interior, a l'alçada de 1,10 m del sòl interior.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses, de 1,10 m de llargària, formant part de la coberta. Alçada: 1,35 m. Amplària: 0,60 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,50 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,50 m. Alçada murs per l'exterior: 1,30 m. Mesures interiors de la planta: 1,40 m x 2,45 m. Perímetre exterior caseta: Indeterminat (vegetació)

Notes

(massa vegetació al voltant)

FOTOGRAFIES

Related Images: